آشنایی با شرکت

شرکت فنی و مهندسی هوپاد نوین الکترونیک شرق

تخصصی ترین مرکز تولید و تعمیرات سیستمهای الکترونیکی ماشینهای سنگین

آدرس

مشهد، شهرک صنعتی طرق، نبش کارگر یک

شماره تماس

دفـتــر: 05133923675 کارگاه: 05133923774