اساسنامه و توانمندیهای شرکت

آشنایی با شرکت فنی و مهندسی هوپاد نوین الکترونیک شرق

و توانمندی های مربوطه

۵۱۲x525

 •  در بخش زیر، قسمتی از اساسنامه شرکت آورده شده است که گویای توانمندی ها و حوزه های کاری و فعالیتی این شرکت می باشد.

 • بخش اول : نام- موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت


 • ماده ۵ ( نام شرکت) :

  ->    نام شرکت عبارت است از شرکت هوپاد نوین الکترونیک شرق(سهامی خاص)

 • ماده ۲ ( موضوع شرکت) :

  ->    طراحی،تولید،ساخت و مونتاژ سیستم های الکترونیکی و صنعتی
  ->    خدمات جهت تامین و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین
  ->    اتوماسیون صنعتی در زمینه ی تولید تجهیزات الکترونیکی در کلیه ی امور مربوط به رشته های فنی و
  مهندسی
  ->    طراحی و تولید و نصب و راه اندازی و تجهیز سیستم های کنترلی )صنعتی و نیمه صنعتی(
  ->    تجهیز و راه اندازی دوربین های مدار بسته ، سیستم های هشدار دهنده )ضد سرقت ، اعلام و اطفای
  حریق( ، آنتن ویدیو مرکزی
  ->    طراحی و تولید و نصب و راه اندازی و تجهیز سیستم های تلفن سانترال ، کنترل صوتی ، پیجینگ ،کلیه
  سیستم ها و دستگاه های دیجیتالی و آنالوگ ، شبکه های کابلی
  ->    پیمانکاری مربوط به تولید ، توزیع و انتقال نیرو و پست های توزیع فشار ضعیف و متوسط ، سیستم های کنترل برق و تاسیسات
  برقی و ابزار دقیق و نظایر آن

 • ماده ۹ ( مدت شرکت) :

  ->    مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

 • ماده ۴ ( مرکز اصلی شرکت) :

  ->    مشهد مقدس ، شهرک صنعتی طرق ، بلوار کارگر ، نبش کارگر یک